Отварање изложбе Владимира Стевовића Белуге

"Стевовићеве карикатуре не одликује екстремно изражавање, он се дакако подсмева, али то не чини иронично, подругљиво или саркастично, већ луцидно и од срца, пружајући тако прилику посматрачу да упозна саму срж његовог добродушног карактера.

Критикујући зло рата, он у својим карикатурама чува и велича хуманост, чак и онда када осликава виновнике највећих злодела. Стевовић је избрао тежи пут, па тако свако његово дело носи са собом и ликовну убедљивост, означену штедљивим, али изражајним колоритом којим мајсторски апострофира централну идеју.

Истом техником и истим принципима стваралаштва служи се и када заговара рат за планету. Тај „рат” води карикатурама које указују на поремећену хармонију природе, угрожену свесним или несвесним поступањем оних који не виде да нешто треба да остане и за будуће генерације.

Комичне ситуације Стевовић натапа топлом хуманошћу и лековитом духовитошћу, па је тако ефекат јачи од онога који може да пружи јетка критика." (Политика)