Музичка представа „С ове стране музике“ Вере Миланковић, у извођењу Хора Дечјег културног центра Београд

Музичка представа „С ове стране музике“ је музичко-сценско дело које изводи дечји хор, у овом случају Хор Дечјег културног центра Београд, наратор, корепетитор и диригент.

Композиторка Вера Миланковић овим делом приближава деци тонове и односе који владају међу њима, али и оним слушаоцима, музичким педагозима или студентима музике, који ће моћи у настави педагогије да примене ове музичке форме. „С ове стране музике“ је откривање принципа који свако музичко дело одржава као целину. То су нити које повезују унутрашњи музички простор. Ово откривање остварује се низом песама које свака за себе открива део по део тих нити и заједно испредају садржај у виду мјузикла. Представу чини 18 музичких нумера, чији су почетни слогови стихова стварани да се подударају са нотом солмизације. На пример нумера РЕ–ка је у ДО-лу почиње од ноте РЕ, па затим следи нота ДО; нумера СИ-ре-не почиње нотом СИ или нумера ЛА- со ми ДО-баци до РЕ-ке где су заправо почетни слогови речи баш те ноте. Тако настаје савршен спој литерарно –музичког једниства, приступачан и разумљив деци. Текст је духовит, а распевана мелодија га прати у дечјим вокалним линијама. Идеја овог мјузикла је да деци пробуди машту кроз песме које описују музичку мисао и како кроз игру ући у саму срж музике и односе који владају међу тоновима, независно од тога да ли се похађа музичка школа.

Такође се исте песме могу користити у настави музике и примењивати у раду са децом. Ова музичка представа представља савршен спој песме, покрета, игре, глуме, која ће дуго остати у меморији слушаоца, која спаја лепоту музичког израза и несвесно учење музичких нота и увођења у свет