Представљање романа "Повратак" Братислава Милановића

Роман "Повратак" је завршни део трилогије "Искупљење", чија су прва два дела "Крв и млеко" (2003) и "Незавршен портрет" објављени под заједничким насловом који сада носи и трилогија. Братислав Милановић је поред наведеног до сада објавио пет књига песама и пет књига прича. Бави се драмским стваралаштвом и стваралаштвом за децу. Године 2018. штампана је монографија "Братислав Милановић". Његова дела превођена су на француски, енглески, мађарски, пољски и словачки језик, а добитник је и неколиких награда.
У представљању романа, поред аутора, учествују и проф. др Часлав Николић и Александар Б. Лаковић.