Бесмртност ћу целу да дам за коначност једне речи-Из рукописног архива Оскара Давича

Библиотека шабачка је поводом обележавања 110 година од рођења и 30 година од смрти Шапчанина Оскара Давича припремила изложбу „Бесмртност ћу целу да дам за коначност једне речи“. Њена ауторка мр Соња Бокун Ђинић, а у осмишљавању поставке учествовали су и уметници из групе Комбинарт. Приказани рукописи сведоче о песниковом књижевном раду од педесетих до краја седамдесетих година прошлог века.

Књижевни, рукописни архив Оскара Давича, чува се у Завичајном одељењу Библиотеке шабачке. Рукописи су пристигли крајем седамдесетих спаковани у више великих кутија; годинама су премештани по Библиотеци, а након тога су пресељени у напуштену школску зграду у Волујцу, па у библиотечки простор у Господар Јевремовој 27, да би коначно враћени у Владичански двор 1998, у новоформирано Завичајно одељење. Тек тада је отпочело сређивање грађе. Данас сабрани књижевни архив Оскара Давича садржи рукописе седам романа, као и преко 200 есеја и записа поетике и полемике о природи и улози књижевности, схватању традиције, о друштвеним и културним појавама у владајућем идеолошком контексту. У рукописном архиву Оскара Давича посебне збирке су фотографије, преписке, имовинско-правна документа, позивнице, чланске карте, пропуснице...