"Сучељавања" Вељко Вучковић

ВЕЉКО ВУЧКОВИЋ

Рођен 1994. године у Горњем Милановцу. Завршио мастер студије примењеног сликарства на Факултету примењених уметности у Београду у класи професора Николе Божовића. На истом факултету је тренутно студент друге године докторских студија. Учествовао на седамдесет колективних изложби у земљи и иностранству и једанаест пута излагао самосталнo. Добитник награде Момчило Мома Марковић за најбољи цртеж малог формата, треће награде Ниш Арт Фондације и похвале жирија на 14. Међународном бијеналу уметности минијатуре у Горњем Милановцу.

Филмска слика, тачније фрагмент њеног континуитета у Вељковим сликама сведена је на амалгам потеза, што је плод извесне медитативности, у којој се одвијају спајања и раздвајања елемената слике. Она је базирана на два кључна аргумента: 1. на екстензији коју филмска слика доноси нашим чулима, чиме се као основ грађења потеза који се одвија дуж одређене црте поставља могућност детектовања нечега што са̂мо око није у стању да опази, 2. урањање у бескрајне линије филмских слика, тачније у њихове монтажне логике. Служећи се поменутим амалгамисањем, Вељко евоцира сложену колажно-монтажну меморију филма, задирући притом у комплексне форензичке релације екстраховане слике. Оне су на сликарској плохи видљиве у траговима.
Наиме, потези се овде спајају и узглобљавају у складу са логиком исеченог фрејма која нам открива црту низања неке секвенце, ступајући притом у сложене односе са токовима других филмских остварења. Он монтажну логику сликарским поступком интегрише у протетичку функцију коју покретне слике имају у процесу виђења (гледања). Отуда потиче Вељкова тежња да скупове потеза узглобљава са циљем да оствари стабилно ткање унутар оквира слике.